Puszcza Piska, leśniczówka Pranie i inne cuda

Na terenie Mazur są trzy puszcze, największa z nich jest Puszcza Piska, zajmuje teren około tysiąca kilometrów kwadratowych, porośnięta głównie sosną, liczne jeziora i bagna. W Puszczy Piskiej znajduje się chyba najsławniejsza leśniczówka, zwłaszcza znana przez miłośników poezji, czyli leśniczówka Pranie. Leśniczówka Pranie związana jest oczywiście ze sławnym poetą Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim. W leśniczówce tej mieszkał i tworzył sławny poeta, a teraz w tym miejscu odbywają się przedstawienia, spotkania autorskie czy też różne koncerty. Puszcza Piska to również historia i życie Staroobrzędowców, którzy zamieszkiwali te tereny zwani byli również Filiponami.. Zostali oni sprowadzeni na tereny na początku dziewiętnastego wieku w wyniku prześladowań na terenie Rosji. Do tej pory nawet w nazwach wsi na tym terenie znajdziemy odniesienie do tych ludzi. Jedną z tych wsi założonych przez Staroobrzędowców jest wieś Wojnowo, gdzie można zwidzieć klasztor żeński z dziewiętnastego wieku oraz cerkiew dwudziestowieczną. W niedalekiej wsi Kadzidłowo, też pochodzenia Starowierców znajduje się Park Dzikich Zwierząt, gdzie można je obejrzeć z bliska spacerując po całym parku wraz z przewodnikami.