PRĘDKOŚĆ OPISANEGO RUCHU

Prędkość opisanego ruchu Dietz i Hess osza­cowali na 1 cm/rok. Ilustracją do proponowa­nego przez nich modelu może być opublikowa­ny o kilkanaście lat wcześniej rysunek Holme­sa . Na pewno więc Holmesowi należy się pierw- ) szeństwo, jeżeli brać pod uwagę sam pomysł. Jednak w nauce nie wystarczy mieć rację, | trzeba ją również udowodnić, a właśnie Dietz i Hess zrobili tu duży krok naprzód. Korzy- j stali oni z pomiarów ciepła przenikającego I z wnętrza Ziemi przez dno oceaniczne. Oka- ii zało się, że w strefie grzbietów oceanicznych j; strumień cieplny jest kilkakrotnie większy niż « na pozostałych obszarach dna. Rozwijająca się 1 geologia dna oceanicznego wskazywała ponad­to na względną jego „młodość”. Dietz suge, że liniowe anomalie magnetyczne nie- i przypadkowo są równoległe do osi ryftu.

Witaj na moim serwisie 🙂 Fajnie ze trafiłeś na mojego bloga o podróżach. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących miejsc na wakacyjny wypoczynek. Polecę tutaj wile miejsc które warto zwiedzić i gdzie najlepiej się zatrzymać. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco.