MOMENT ZABURZAJĄCY

Moment zaburza­jący Md wzrasta chwilowo na skutek oddzia­ływania warstw i sił tarcia między nimi. Pro­wadzi to do ruchu warstw, który w przypadku obsuwiska w Brzeźnie następował z wyraź­nym opóźnieniem w stosunku do warstwy po­przedzającej. Jednak przemieszczanie się mas w niższych partiach obsuwiska i współdziała­nie w ich ruchu było prawdopodobnie większe, bardziej zwarte. Początkowa powierzchnia boczna zbocza jest w przybliżeniu wycinkiem koła o promieniu R wykreślonym z punktu O. Powierzchnia ta po całkowitej defor­macji określona jest przez ten sam wycinek, ale wykreślony z punktu 0′. Ma tu już miej­sce wpływ kolejnych przemieszczeń warstw. W czasie trwania obsuwiska oznacza to prze­mieszczenie osi obrotu z 0 do 0′. Dolna gra­nica warstwy objętej następnym obsuwem opi­sana jest wycinkiem ze środkiem w punkcie 1 przemieszczającym się do 1′. Obszary zakres- kowane na modelu oznaczają strefy przeni­kania materii z kolejnych warstw. Strefy te związane są ze zmianą położenia osi obrotu.

Witaj na moim serwisie 🙂 Fajnie ze trafiłeś na mojego bloga o podróżach. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących miejsc na wakacyjny wypoczynek. Polecę tutaj wile miejsc które warto zwiedzić i gdzie najlepiej się zatrzymać. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco.