JEDNOZNACZNY WNIOSEK

Wnio­sek jest jednoznaczny — kontynenty porusza­ły się zarówno względem bieguna, jak i wzglę­dem siebie. Nie można bowiem ruchem bie­guna jedynie wytłumaczyć, dlaczego badania skał pochodzących z jednego kontynentu wy­znaczają odmienną drogę jego wędrówki niż| analogiczne wyniki uzyskane ze skał innego kontynentu.Początkowo, kiedy wyników było niewiele, a błąd ich był duży, tak właśnie próbowano tłumaczyć owe niezgodności. Po przeprowadze­niu dalszych badań musiano to wyjaśnienie od­rzucić.Wprawdzie błąd popełniany przy wyznacza­niu położenia bieguna magnetycznego na pod­stawie jednej próbki pozostał nie zmieniony,dysponując jednak wieloma pomiarami można [było posłużyć się statystycznymi metodami opracowania danych, co znacznie zwiększyło t wiarygodność wyników. Należy tu jednak zaznaczyć, że błąd przy określaniu położenia bie­gunów jest nadal duży (rzędu 1000 km, a cza­iłem więcej).

Witaj na moim serwisie 🙂 Fajnie ze trafiłeś na mojego bloga o podróżach. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących miejsc na wakacyjny wypoczynek. Polecę tutaj wile miejsc które warto zwiedzić i gdzie najlepiej się zatrzymać. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco.