DYNAMIKA POLA FALOWEGO

Ta dygre­sja może nasunąć pytanie, czy w odpowiednich warunkach, na większych głębokościach, sam proces przejść fazowych ze stanu mniejszej do  większej gęstości nie mógłby wyjaśnić przy­czyny występowania głębokich trzęsień. Roz­ważania petrologiczne i termodynamiczne wskazują, że taką możliwość należy brać pod uwagę. Do sprawy tej jeszcze wrócimy.Badanie dynamiki pola falowego (rozumie się przez to rozkład pola amplitud i przesunięć | fazowych) stało się możliwe dzięki coraz więk­szej precyzji obserwacji, standaryzacji apara­tury i zastosowaniu subtelniejszych metod i opracowywania danych obserwacyjnych. Aby wyjaśnić dynamiczne cechy badanego pola sejsmicznego, należało — zamiast modelu opar­tego na działaniu sił skupionych w określo­nym miejscu — wprowadzić modele, w któ­rym źródło sejsmiczne przemieszcza się, to j znaczy modele ognisk o przesuwającej się sile skupionej względnie układzie tych sił.

Witaj na moim serwisie 🙂 Fajnie ze trafiłeś na mojego bloga o podróżach. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących miejsc na wakacyjny wypoczynek. Polecę tutaj wile miejsc które warto zwiedzić i gdzie najlepiej się zatrzymać. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu na bieżąco.